Wettelijke verklaring

Shire heeft het genoegen om u deze website en zijn inhoud aan te bieden voor algemene informatieve doeleinden. Lees zorgvuldig deze algemene voorwaarden betreffende het gebruik van onze website. Shire zal redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de informatie juist is op het moment dat zij aan de website wordt toegevoegd. Houd er echter rekening mee dat Shire niet kan garanderen dat de informatie juist is en dat zij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele verliezen of schade die kunnen ontstaan door op deze informatie te vertrouwen. De informatie kan door Shire op elk willekeurig moment worden gewijzigd. Door gebruik te maken van deze website gaat u zonder beperking of kwalificatie akkoord met deze algemene voorwaarden.

Gebruik van materialen en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website is eigendom van Shire. Alle andere intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Shire geeft u toestemming om materialen die op deze website worden gepubliceerd uitsluitend voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, op voorwaarde dat alle copyright en andere mededelingen over eigendomsrechten blijven behouden.

Links naar externe websites
De website kan van tijd tot tijd links bevatten naar externe websites. Shire is niet verantwoordelijk voor, en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot, informatie of meningen die op dergelijke andere website staan. Aangezien Shire geen zeggenschap heeft over dergelijke websites en omdat de inhoud ervan kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan Shire, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website om ervoor te zorgen dat geraadpleegde informatie juist is en dat de software die van die website wordt gedownload, vrij is van virussen en andere items van destructieve aard. Shire aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies, schade, kosten of aansprakelijkheid in verband met dergelijk gedownload materiaal.

Informatie is geen vervanging voor het raadplegen van een professionele zorgverlener.
De informatie die op deze website wordt verstrekt is geschreven en aangeboden door Shire. De informatie is gecontroleerd en geredigeerd door medisch getrainde professionals in dienst van Shire. Voor verdere informatie met betrekking tot het redactionele proces van de op de website verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met webmaster@gaucherdisease.info. Deze informatie mag niet als volledig worden beschouwd en mag niet worden gebruikt in plaats van een bezoek, telefoongesprek, consult of advies van uw arts of andere zorgverlener. Shire raadt het zelfmanagement van gezondheidsproblemen niet aan. Mocht u zorggerelateerde vragen hebben, bel of bezoek uw arts of andere zorgverlener dan onmiddellijk. U mag nooit medisch advies negeren of uitstellen vanwege iets dat u hier gelezen hebt.

De informatie is niet noodzakelijkerwijs juist, volledig of actueel
De informatie die op deze website wordt geraadpleegd is niet volledig. Shire doet redelijke inspanningen om waar mogelijk juiste en actuele informatie op te nemen, maar geeft geen garantie of doet geen beweringen over de juistheid of volledigheid ervan. Dit materiaal wordt verstrekt in de vorm waarin het wordt aangetroffen, zonder enige expliciete of impliciete garantie ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel.

Shire is niet verantwoordelijk voor computerschade als gevolg van het gebruik van de website. Shire doet geen beweringen of geeft geen garantie dat toegang tot de website tijdig, ononderbroken of vrij van fouten beschikbaar zal zijn. Shire geeft geen garantie dat deze pagina’s, of de server die ze beschikbaar stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. In geen geval zullen Shire, haar filialen en dochterondernemingen, en hun respectievelijke functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, informatieleveranciers en licentiegevers, en hun respectievelijke erfgenamen en rechthebbenden, aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, gevolg-, exemplarische, speciale, straf- of andere schade, zelfs als ze geïnformeerd zijn van de mogelijkheid op dergelijke schade. Bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet van toepassing in rechtsgebieden in de mate dat uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan.

Informatie
Alle persoonlijk identificeerbare informatie in de elektronische communicatie met deze website is onderworpen aan het privacybeleid van Shire. Shire is vrij om alle andere informatie in dergelijke communicaties, waaronder ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of kennis die hierin zijn beschreven, te gebruiken of te kopiëren voor gelijk welke doeleinden, waaronder bekendmaking aan derden en/of ontwikkeling, productie en/of marketing van producten of diensten.

Reclamebeleid
De informatie op deze website wordt gesponsord door Shire. Deze website accepteert of host geen reclame. Deze site gebruikt geen ‘reclamebanners’ als bron van inkomsten.

De informatie is bedoeld voor een internationaal publiek buiten de VS.
Alle materialen en informatie die op de website verschijnen zijn bedoeld voor een internationaal publiek buiten de VS. Voor de lokale webpagina’s is het bedoelde publiek uitsluitend de bewoners van het genoemde land.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op: 25 maart 2013.